kwalibalk

workaround that's the point
Valid Valid Valid Valid Valid Valid top balk
Valid Valid Validtop home balk  balk met tekst

retour index
w3!mat aantekeningen vervolg

2007half8


geschil
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 s '' verzameling(en) 2007 screensaver [yes or no]

Zo ongeveer ging het jaar 2007 voorbij.
Beelden stuk voor stuk.
Aantekeningen gevolgd door de herinneringen. Zo is het jaar 2007 over.
ben ik dat in Sian

Zara op ijs [red: wel een vreemde titel ]

speciaal voor jou omdat je in een andere regio woonachtig bent
'' DSCN2720 'schande' opsluiten met die handel

fun2.
fun?
'' DSCN2698

File1testtrakAxPC
'kest' DSCN2655
Nog iets taligs. Ik at de afgelopen avond in een Chinees-Indisch restaurant. Op het menu
stond onder meer' Chinese groeten '. Kijk, dat vind ik nou sympathiek.
vis
visbak
sneeuwlachebekje
pop=============================================================================================
kerst ================================================================================================


"kerstberekenend:zo is kerst anno 2007======================================================================

kerstrekenen: \forall n \exists p \exists q \forall a,b,c,d [(n>1,a,b,c,d>1) \Rightarrow ((p+q=2n)\wedge (ab\not=p)\wedge(cd\not=q))]
vermoeden van Goldbach en van Lothar Collatz
(\forall\ n \in \mathbb{N}, \exists\ i \in \mathbb{N})(a_0 = n, a_i < n)
Pierre de Fermat

Poincar

XSTRSNOW
ben ik dat XSTR NOW


goeie moggelkestlgloet vna transploft XSTR eetweek n gegluppig 2080 env ande afd debideuren n crepideuren

XSTReetweek
1 2 3 4
brandhaard molenweg nummer 41 beukweg vinkenpad en brand weg in Loppersum en zit nu zonder brandhout te bijten

vuurSTReetwerk

deurring

de rest op 5

KERST
dat kan ,- 2007 DSTR2522 dat kan bijna niet,-2007 LeeDSTReet

Heiligen huisjes of... KLM huisjes?
Kowloon Hong Kong die

speciale aandacht gevraagd voor
'DE WENS'
.....................................................aan aantekeningen

Erger

dan dat kan bijna niet,- Taai-taai, zegt ze.-

elf Roy ;)
I got elfed
E'
L'
F' kppweide 17 dec 15u30

www fandis nl thai thai

verZeker Raar toch of is het de gewoonste Zaak van de wereld?


Erger dan dat kan bijna niet,- Taai-taai, zegt ze.-

- Waar is ook alweer de uitgang? vraag ik aan een jongen in een Blijdorp-overall-


A little boy goes to his father and asks 'Daddy, how was I born?'

The father answers, 'Well, son, I guess one day you will need to find out anyway!? Your Mom and I
first got together in a chat room on Yahoo. Then I set up a date via e-mail with your Mom and we met
at a cyber-cafe.? We sneaked into a secluded room, where your mother agreed to a download from my
hard drive. As soon as I was ready to upload, we discovered that neither one of us had used a firewall,
and since it was too late to hit the delete button, nine months later a little Pop-Up appeared that said:

Scroll down...


'You got Male!'


This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender
and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent
in the electronic transmission of messages.Uit eerder onderzoek bleek dat in een voetenbad de legionellabacterie zat.
Daarom is dit bad en een bubbelbad dicht.
Overigens kan volgens de gemeente niet met zekerheid worden vastgesteld dat de sauna de daadwerkelijke bron van de besmetting is geweest.Hou daar even rekening mee.Geen reclame wel onzin.

Dank u voor uw interesse in Google AdSense. Na uw aanmelding in behandeling te hebben genomen, hebben onze programmaspecialisten geconstateerd dat deze niet in overeenstemming is met ons programmabeleid.
Daarom kunnen we u op dit moment niet aan het Google AdSense programma
laten deelnemen.
We hebben uw aanmelding geen doorgang laten vinden op basis van de
onderstaande redenen.

Issues:

- Deze site is in aanbouw

---------------------

Further detail:

In aanbouw: wij hebben geconstateerd dat de pagina's van uw site
onvolledig zijn of dat uw website momenteel nog in aanbouw is. Websites
moeten actief en navigeerbaar zijn voordat ze in aanmerking komen voor
AdSense. Uw site moet voldoende inhoud bevatten voor controle door onze
specialisten en om relevante advertenties te kunnen weergeven. Als uw site
grotendeels compleet is en functioneert, nemen we uw aanmelding graag
opnieuw in behandeling.

---------------------

Ga naar de volgende sites voor een volledig overzicht van de criteria voor
AdSense:https://www.google.com/adsense/policies?hl=nl https://www.google.com/adsense/localized-terms?hl=nl

Om uw aanmelding bij te werken en opnieuw in te dienen, gaat u naar https://www.google.com/adsense?hl=nl en meldt u zich aan via het vak
'Bestaande klant aanmelden' met het e-mailadres en het wachtwoord dat u
bij uw aanmelding heeft opgegeven. Onze specialisten zullen controleren of
uw account in overeenstemming is met ons programmabeleid. Dus zorg ervoor
dat alle bovenstaande problemen zijn opgelost voordat u uw aanmelding
indient.

Stuur een e-mailbericht naar adsense-nl@google.com wanneer u vragen hebt.

Met vriendelijke groet,

Het Google AdSense Team
T I J D

Wat u boven mij uitgestrooid ziet staan heeft te maken met het onderhoud van de web-log.

De tijd zal ze leren. Elke reklameboodschap heeft uiteindelijk zijn keerzijde.Onderhout moet
dikwijls gesnoeid worden. Alles wat hieronder verder volgt is hobby (zonder winstoogmerk.)en een
verlangen naar meer

T I J D view dokgif

Nu is nu niet meer.

Aansprakelijkheid
Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op web-log door bezoekers is volledig voor de
verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Cu


Wat als er geen tijd is?

Hierbij wordt elke aansprakelijkheid uitgesloten voor eventuele schade, directe en indirecte, uit
welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen)
toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via web-log andere websites
of bronnen waarnaar binnen/vanuit web-log wordt verwezen.
Tijd als vraagstelling
Tijd vliegt zo voorbij zie je wel en zo zie je niets.

een nog grotere mond: 'Een hoop politie verzamelde zich zaterdagmiddag op de Dam.'

groots

grote mond

kerstmarketing


- persbericht-
Amsterdam, 1 december 2007
GOUDEN TROLL 2007
==============================================
Synonieten of pleziekwoorden zijn bestaande woorden
(bij voorkeur uit het woordenboek) waarvan een letter
is verwijderd, toegevoegd of vervangen, en voorzien
van een nieuwe definitie.
Dubbelletters/klanken als ou, au, ui, ij. ei, eu, ch, ck, aa,oo, ee, uu worden als een teken opgevat.
De nog niet gepubliceerde collectie omvat momenteel meer dan 5400 woorden.
==============================================


retour index
aantekeningen vervolg